Over ons

Afvalstoffen inzamelen sinds de jaren

Over de SFAV


Eind jaren '80 en begin jaren '90 was de druk op het maritieme milieu dusdanig hoog dat de vissersvloot begon in te zien dat er iets moest gebeuren om de milieusituatie te veranderen. Ondanks de toegenomen druk op het maritieme milieu werden er van de kant van de overheid geen regels uitgevaardigd. Toch werd er steeds sterker nadruk gelegd op het principe: ‘de vervuiler betaalt’. 


Naar aanleiding van deze ontwikkelingen kwam uit de visserijsector het initiatief om zelf vrijwillig een oplossing te zoeken voor het afvalprobleem. Zodoende ontstond de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij:

  • Heeft een ledenbestand van 400 vissersschepen.
  • Is er ook voor vlagschepen.
  • Werkt samen met bekende Nederlandse afvalinzamelaars.
  • Deelt gele zakken uit aan haar leden via visserijcoöperaties.
  • Heeft het succesvolle vuilvisproject in Den Helder opgezet.
  • Probeert het imago van de visserij te verbeteren!

Samen met reders en inzamelaars probeert de SFAV te werken aan een schoon en duurzaam milieu.